Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Liceum straży granicznej

Klasa straży granicznej prowadzona jest nieprzerwanie od 2012 r. na mocy porozumienia zawartego z Karpackim Odziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Nauka trwa 3 lub 4 lata, szkoła kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych.
To oferta dla osób, które:

  • lubią aktywny tryb życia,
  • chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych,
  • pragną zdobyć wiedzę o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.

Przez dwa pierwsze lata edukacji uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych z przedmiotu „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”. Odbywają się one w wymiarze 3 godzin tygodniowo – 1 godzina zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć z samoobrony. Obejmują też zajęcia zjazdy konnej, szkolenie strzeleckie, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia technik interwencji i musztrę.

Szkolenie odbywa się w jednostce w Nowym Sączu, porcie lotniczym w Krakowie- Balicach i Rzeszowie. Elementem poszerzającym zdobytą wiedzę i umiejętności jest udział w patrolowaniu południowo-wschodnich granic państwa.
Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe, prowadzą funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W ciągu dwóch lat nauki przewidziane są dwa obozy szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem i Bieszczadach – każdy po 5 dni.

Całość szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • pierwszą pomoc przedmedyczną,
  • szkolenie zapoznawcze,
  • regulaminy i przepisy SG,
  • służba graniczna,
  • szkolenie strzeleckie,
  • podstawy działań granicznych,
  • samoobrona z elementami taktyki i techniki interwencji.

Udział w zajęciach potwierdzony jest certyfikatem.
Z przebiegiem poszczególnych zajęć można zapoznać się na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.
Każdy uczeń objęty szkoleniem powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu ma podwyższony wysiłek na zajęciach z samoobrony z elementami techniki i taktyki interwencji.

Zarówno szkolenie oraz udział w obozie jest bezpłatny.

img-gcsi-de60a5450faf0e9cd405e2703a19aec4f10510ea-mpid-7-maxwidth-1920-maxheight-938.jpg

Zobacz galerię