Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERZDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
( NIEZBĘDNE INFORMACJE)

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wsesji Zima2022r. (styczeńluty 2022 ):

 

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji na rok szkolny 2021/2022

Sesja 2022 ZIMA ( styczeń - luty 2021)

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych , z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu z kwalifikacji zawodowych w sesji styczeń - luty

 

Instrukcja przebiegu egzaminu z kwalifikacji:

Ogólne informacje o egzaminie

INFORMATORY:

Podstawa programowa 2019 ( od roku szkolnego 2019/2020)

Podstawa programowa 2017 ( od roku szkolnego 2017/2018)

Szkoła zawodowa I – go stopnia:

O EGZAMINIE:

Uczniowie klas technikum zdają egzaminy z kwalifikacji w OKE, natomiast uczniowie będący pracownikami młodocianymi (szkoła branżowa I  go stopnia) mogą zdawać egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie lub egzamin z kwalifikacji w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej .

INFORMACJE O EGZAMINIE Z KWALIFIKACJI:

DRUKI I INFORMACJE O EGZAMINIE CZELADNICZYM:

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa następujące dokumenty:

  • Wniosek (czytelnie wypełniony z numerem kontaktowym kandydata)
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków czyli świadectwo ukończenia ZSZ lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenia mistrza szkolącego o przygotowaniu zawodowym.
  • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech jeżeli pracodawca jest członkiem.
  • W przypadku realizacji nauki zawodu u kilki pracodawców należy dołączyć umowy o pracę wraz ze świadectwami od wszystkich pracodawców, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu
  • Jedną aktualną fotografię o wymiarach 35 X 45 mm – czytelnie podpisaną, zdjęcia nieaktualne i w niewłaściwym formacie nie będą naklejane na świadectwa czeladnicze! Bardzo prosimy aby kandydaci do egzaminów czeladniczych składali zdjęcia , na których są w stroju galowym.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz NIP pracodawcy w celu wystawienia faktury. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe informacje o powyższej sprawie.

 

Egzamin czeladniczy przeprowadza się po zakończeniu  praktycznej nauki zawody. O terminie egzaminu kandydaci będą poinformowani.

Więcej informacji dotyczących procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego znajdziesz na stronach www.cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl