Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Warsztaty weekendowe w ramach "Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - nowy model nauczania"

2022-09-10 00:00
Warsztaty weekendowe w ramach "Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - nowy model nauczania"

Warsztaty weekendowe w ramach "Małopolskiej Chmury Edukacyjnej-nowy model nauczania” edycja jesień 2022 r. (4-6 listopada 2022r.).

Drodzy uczniowie klas licealnych!

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Pragniemy poinformować i przede wszystkim zaprosić do aktywnego uczestnictwa w niżej wyżej wymienionych  warsztatach.

 Warsztaty weekendowe dla uczniów , odbędą się w terminie:

III TERMIN: 4-6 listopada  2022 r.

 W następujących obszarach

Obszar tematyczny  

Uczelnia

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 

Uniwersytet Jagielloński

biologia 

matematyka 

geografia 

prawo

informatyka

Wyższa Szkoła Turystyki
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) 

informatyka

Akademia Górniczo- Hutnicza

fizyka

język angielski

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

chemia

język angielski

Uniwersytet Pedagogiczny

język niemiecki

język francuski

przedsiębiorczość

Uniwersytet Ekonomiczny

matematyka z elementami rachunkowości

Biologia

Uniwersytet Rolniczy

chemia

Politechnika Krakowska

 Rekrutacja:

W związku z przystąpieniem do projektu nowych szkół, uprzejmie prosimy o rekrutowanie na warsztaty  w pierwszej kolejności  uczniów, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach, pierwszy rocznik, w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, w przypadku dostępności miejsc w warsztatach w konsultacji z Departament Edukacji zostaną ewentualnie rekrutowani uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar warsztatów, który go interesuje. Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

W rekrutacji na warsztaty nie będą obowiązywać limity uczniów w danej szkole, ale limity ogólne na warsztaty, które określa przyjmująca dana uczelnia na dany obszar.

TERMIN REKRUTACJI  NA WARSZTATY UPŁYWA: 30 września 2022 r.  o godzinie 15:00, ostateczne potwierdzenie liczby uczniów na warsztaty zostanie przesłane /potwierdzone do Państwa do dnia 7 października 2022r.

Proszę pamiętać, że decydować będzie kolejność zgłoszeń nadsyłanych ze szkół.

Prosimy o niepodawanie na tym etapie w formularzu ani w treści maila imion i nazwisk (ani żadnych innych danych personalnych) zrekrutowanych uczniów.
ostateczne potwierdzenie  liczby uczniów uczestniczących w warsztatach zostanie potwierdzone z Państwem do 7 października 2022r.  i wówczas wypełniają Państwo tabelę z danymi i adresami uczniów, załącznik do maila. Tą wypełnioną i odpowiednio opatrzoną hasłem tabelę wysyłamy do wskazanej przez  Departament Edukacji Firmy organizującej warsztaty.

Formularz załącznik nr 1a oraz oświadczenie uczestnika projektu (zał.4a), zakres danych osobowych do CST (zał.4b), Zgoda na przetwarzanie wizerunku (zał.4f) – dokumenty wypełniają uczniowie, którzy zostali ostateczni potwierdzeni przez Departament Edukacji do  udziału  w warsztatach  i wówczas składają te dokumenty w szkole (w październiku br.)  

Dokumenty do wypełnienia dla ucznia  znajdują się do pobrania na stronie projektu 

https://e-chmura.malopolska.pl/index.php/dziennik-projektu

W sprawach związanych z rekrutacją na warsztaty weekendowe prosimy o kontaktowanie się z Zespołem ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod wyżej wskazany numer telefonu.

Z poważaniem
Wiesława Habel -koordynator projektu