Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Małopolska Chmura Edukacyjna

2022-09-14 00:00
Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 z przedmiotu geografia.

Informacja o projekcie pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023”

W dniu 01.09.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – część konkursowa Poddziałanie 10.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów ZSLiT w Wojniczu w okresie od września 2022 do czerwca 2023 r. poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on-line dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą rozwijać zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę z obszaru:

Geografia w Liceum Ogólnokształcącym w ZSLiT Wojnicz.

Planuje się utworzenie po jednej grupie w ramach każdego obszaru liczących 15 osób. Zajęcia zaplanowano na rok szkolny 2022/2023 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały zużywalne i biurowe, na które szkoła zgłosiła zapotrzebowanie i są zgodne z opublikowanym przez MCP katalogiem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. W ramach każdego obszaru uczniowie w roku szkolnym odbędą zajęcia stacjonarne bezpośrednio na Uczelni:

Geografia w LO w ZSLiT Wojnicz na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wartość projektu to 67 553,48 zł, w tym dofinansowanie 64 175,80 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 3 377,68 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 57420,45 zł.

Regulamin.