Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSLiT w Wojniczu mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do ZSLiT w Wojniczu prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat ma możliwość wyboru 3 szkół - pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat chce dostać się najbardziej. W obrębie danej szkoły kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Po zakończeniu rejestracji kandydat jest zobligowany do wydrukowania wniosku, który podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz kandydata zostaje dostarczony do szkoły pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi kandydata.

Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania terminów dostarczania dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji do ZSLiT w Wojniczu. (link)

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w zależności od typu szkoły i klasy), a także szczególne osiągnięcia kandydata.

Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:

4 letnie Liceum Ogólnokształcące
Oddziały Przygotowania WojskowegoOgólne z elementami pedagogikKlasa Straży Granicznej
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskijęzyk angielskijęzyk angielski
geografiageografiageografia

 

5 letnie Technikum
LogistyczneŻywienia i usług gastronomicznychArchitektury Krajobrazu
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskibiologiajęzyk angielski
geografiachemiageografia

 

5 letnie Technikum
InformatyczneGrafiki i poligrafii cyfrowejFotografii i multimediów
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskijęzyk angielskijęzyk angielski
informatykainformatykainformatyka

 

Szkoła branżowa I stopnia
Magazynier logistykKucharzCukiernik
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
technikatechnikatechnika
informatykainformatykainformatyka

 

Szkoła branżowa I stopnia
OgrodnikKlasa wielozawodowa
język polskijęzyk polski
matematykamatematyka
technikatechnika
informatykainformatyka

Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego przez 0,3.