Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje

 

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSLiT w Wojniczu mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do ZSLiT w Wojniczu prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat ma możliwość wyboru 3 szkół - pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat chce dostać się najbardziej. W obrębie danej szkoły kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Po zakończeniu rejestracji kandydat jest zobligowany do wydrukowania wniosku, który podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz kandydata zostaje dostarczony do szkoły pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi kandydata.

Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania terminów dostarczania dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji do ZSLiT w Wojniczu. (link)

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w zależności od typu szkoły i klasy), a także szczególne osiągnięcia kandydata.

 

Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:

 

4 letnie Liceum Ogólnokształcące

Wojskowe

 język polski,

 matematyka,

język angielski

geografia.

Ogólne z elementami pedagogiki

 język polski,

matematyka,

język angielski,

wiedza o społeczeństwie.

Straży granicznej

język polski,

matematyka,

język angielski,

geografia

 

 

5 letnie Technikum

Logistyczne

język polski,

matematyka,

geografia,

język angielski.

Informatyczne

język polski,

matematyka,

język angielski,

informatyka.

 

Grafiki i poligrafii cyfrowej

język polski,

matematyka,

język angielski,

informatyka.

Żywienia i usług gastronomicznych

język polski,

matematyka,

biologia,

chemia.

Architektury Krajobrazu

język polski,

matematyka,

geografia,

język angielski.

Fotografii i multimediów

język polski,

matematyka,

informatyka,

język angielski.

 

3 letnia Branżowa Szkoła I stopnia

Magazynier – logistyk

- język polski,

- matematyka,

- informatyka,

- technika.

Mechanik pojazdów samochodowych

 język polski,

 matematyka,

 informatyka,

 technika.

Kierowca mechanik

 język polski,

 matematyka,

 informatyka,

technika.

Kucharz

 język polski,

 matematyka,

 informatyka,

technika.

Ogrodnik

 język polski,

 matematyka,

 informatyka,

 technika.

Klasa wielozawodowa

 język polski,

 matematyka,

 informatyka,

 technika.

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego przez 0,3.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w zeszłym roku podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci kandydaci, którzy mieli co najmniej 90, 1 pkt. (to najniższy wynik kandydata, który został przyjęty do LO). Do Technikum informatycznego zostali przyjęci kandydaci, którzy mieli co najmniej 90,3 pkt.. (to najniższy wynik kandydata, który został przyjęty do TI), natomiast do pozostałych klas Technikum zostali przyjęci kandydaci, którzy osiągnęli wynik co najmniej 80,5 pkt. (to najniższy wynik kandydata, który został przyjęty do Technikum )