Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Mój rozwój - moja przyszłość

plakat-projekt-moj-rozwoj-moja-przyszlosc-2017.jpg

Projekt „Mój rozwój – moja przyszłość” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie ogólne RPO WM w 7 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Działania projektowe poprzedziła diagnoza zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów.

W ramach projektu w ZSLiT w Wojniczu zaplanowane zostały następujące formy wsparcia dla uczniów w roku szkolnym 2017 / 2018 oraz 2018 / 2019:

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (4 grupy x 8 osób x 30 godzin)
  2. Zajęcia rozwijające z matematyki (2 grupy x 8 osób x 20 godzin)
  3. Koła naukowe z matematyki (2 grupy x 8 osób x 25 godzin)
  4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (1 grupa x 8 osób x 30 godzin)
  5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z informatyki (2 grupy x 8 osób x 30 godzin)
  6. Koła zainteresowań z informatyki (2 grupy x 8 osób x 30 godzin)
  7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii (3 grupy x 8 osób x 30 godzin)
  8. Zajęcia poza szkołą i poza zajęciami – Tarnowskie Piątki Matematyczne ( 6 wyjazdów dla 30 osób)

Ponadto wsparciem objęci zostali nauczyciele, dla których przewidziane są 2 oferty szkoleń – w roku szkolnych 2017 / 2018 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów ogólnych oraz w roku szkolnym 2018 / 2019 Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

W projekcie mogą brać udział uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum.

Regulamin rekrutacji