Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.
Kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej.

Klasa wielozawodowa – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu stwarza młodzieży szansę zdobycia wykształcenia w różnego typu zawodach usługowych np. fryzjer, krawiec, elektryk, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, zegarmistrz, złotnik- jubiler, fotograf, piekarz i inne. Uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybiera zawód i samodzielnie poszukuje praktyki u pracodawców.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są:
- zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
- kształcenie w systemie: 3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,
- nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania        bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,
- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę, z tego tytułu młodociani pracownicy są objęci kodeksem pracy i mają pewne prawa – np. do wynagrodzenia za pracę w czasie praktyki.
Wybierz dowolny zawód i zgłoś się do naszej szkoły, otrzymasz pozostałe informacje niezbędne do podpisania umowy z przyszłym pracodawcą. Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia do zasadniczej szkoły wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą, u którego będziesz odbywał praktyki zawodowe.

50948237-1114152982077460-2599015707312128000-n.png