Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Nowoczesna szkoła – zajęcia on – line

plakat-nowoczesna-szkola-zajecia-on-line-ii-edycja-2.jpg

projekt-graficzny-tablicy-plakatu.jpg

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI

Nabór uczestników

na zajęcia on - line IV edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II z obszaru: żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSLiT Wojnicz

W dniu 04 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line IV edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on – line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Czwarta edycja zajęć on - line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2019 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

 • żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz
 • żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

WARSZTATY LETNIE 23.06.2019-28.06.2019

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje letnie warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu. Wymogi przetargowe i ograniczenia ze strony uczelni, na których będą prowadzone zajęcia w grupach wymuszają na nas dokładne przygotowanie się do rekrutacji uczniów na ww. warsztaty.

Warsztaty letnie odbędą się 23 – 28 czerwca 2019 r.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje, z takim zastrzeżeniem iż, uczniowie którzy brali już udział w warsztatach mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama, dlatego uprzejmie proszę aby podczas rekrutacji uczniów w szkołach zwrócili Państwo uwagę czy dany uczeń brał już udział w warsztatach szczególnie w obszarach gdzie jest STARA TEMATYKA lub NIE OKREŚLONO TEMATYKI. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ w przypadku udziału ucznia na tym samym obszarze w tej samej tematyce pojawiają się koszty niekwalifikowalne co stanowi naruszenie zasad projektu, natomiast nie ma przeszkód aby uczeń, który brał już udział w warsztatach uczestniczył w zajęciach na innym obszarze lub na zajęciach gdzie pojawia się NOWA TEMATYKA.

OBSZARY:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:

informatyka (NIE OKREŚLONO TEMATYKI) – uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie:

chemia (NOWA TEMATYKA)

język angielski (KONTYNUACJA – NOWA)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA)

matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:

język angielski (NOWA TEMATYKA)

język niemiecki (NOWA TEMATYKA)

język francuski (NOWA TEMATYKA)

Uniwersytet Jagielloński:

matematyka (NOWA TEMATYKA)

biologia (STARA TEMATYKA)- uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

geografia (NOWA TEMATYKA)

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

Informatyka (NIE OKREŚLONO TEMATYKI)- uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

Fizyka (NIE OKREŚLONO TEMATYKI)- uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

Politechnika Krakowska:

chemia (CZEŚĆ NOWA A CZĘŚĆ STARA) – uprzejmie prosimy o rekrutację w miarę możliwości uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze.

Dokumenty rekrutacyjne
Zgoda rodzica
Harmonogram warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

WARSZTATY WEEKENDOWE 26.04.2019-28.04.2019

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje wiosną 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych. Pragniemy poinformować i przede wszystkim zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w rekrutacji uczniów z Państwa szkół na wyżej wymienione warsztaty.

Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu. Wymogi przetargowe i ograniczenia ze strony uczelni, na których będą prowadzone zajęcia w grupach wymuszają na nas dokładne przygotowanie się do rekrutacji uczniów na warsztaty weekendowe.

Warsztaty weekendowe odbędą się w następującym terminie: 26.04.2019-28.04.2019 roku

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

 1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA*)
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język angielski (NOWA TEMATYKA),
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA), matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA),
 4. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski (STARA TEMATYKA), język niemiecki (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język francuski (NOWA TEMATYKA),
 5. Uniwersytet Jagielloński – matematyka (NOWA TEMATYKA), biologia (NOWA TEMATYKA),rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA-NOWY OBSZAR),
 6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka (STARA TEMATYKA), fizyka (NOWA TEMATYKA)
 7. Politechnika Krakowska – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA).

* NOWA TEMATYKA – oznacza realizację nowych scenariuszy zajęć przez uczelnię; STARA TEMATYKA – oznacza powtórkę tematyki z poprzednich edycji warsztatów.

Dokumenty rekrutacyjne
Zgoda rodzica
Harmonogram warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

Zakończona została pierwsza część zajęć  z przedmiotugeografia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła– zajęcia online III edycja”  nr RPMP.10.01.04-12-0033/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020  Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4Małopolska Chmura Edukacyjna