Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

"Nowoczesna szkoła - zajęcia online III edycja"

2020-09-14 00:00
"Nowoczesna szkoła - zajęcia online III edycja"

01 września br. rozpoczęła się realizacja projektu  "Nowoczesna szkoła - zajęcia online III edycja".

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru geografia. Planuje się utworzenie grupy 15-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni tj. Uniwersytecie Jagiellońskim, na który zapewniony będzie transport. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały. Ogólna wartość projektu to 8 816,08 zł, w tym dofinansowanie 8 375,27 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 440,81 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020