Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wielozawodowa


Szkoła Branżowa I stopnia
Klasa wielozawodowa

Kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej. Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Klasa wielozawodowa daje młodzieży szansę zdobycia wykształcenia w różnego typu zawodach usługowych:
 • fryzjer,
 • krawiec,
 • elektryk,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy
 • stolarz,
 • zegarmistrz,
 • złotnik- jubiler,
 • fotograf,
 • piekarz i inne.

Uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybiera zawód i samodzielnie poszukuje praktyki u pracodawców.
Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są:
 • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
 • kształcenie w systemie: 3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę, z tego tytułu młodociani pracownicy są objęci kodeksem pracy i mają pewne prawa – np. do wynagrodzenia za pracę w czasie praktyki.

Wybierz dowolny zawód i zgłoś się do naszej szkoły, otrzymasz pozostałe informacje niezbędne do podpisania umowy z przyszłym pracodawcą. Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia do zasadniczej szkoły wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą, u którego będziesz odbywał praktyki zawodowe.