Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Bieżące informacje związane z realizacją zajęć w ramach projektu są umieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI

W ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów Poddziałania 10.2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata  2014 – 2020 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych Wojniczu w formule rozszerzonej, przekazano dodatkowo 7 szt. laptopów do nauki zdalnej jako wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID  - 19.

Nabór uczestników na zajęcia on - line VI edycji

W dniu 08 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on -line VI edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on –line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Szósta edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu 2021 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru żywność i język angielski zawodowy dla uczniów / uczennic Technikum w ZSLiT Wojnicz

W ramach przedmiotowego projektu w grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, natomiast w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach."

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w VI edycji MKZ II
Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy do projektu MKZ II
Załącznik 1b Formularz potrzeb do projektu MKZ II
Załącznik 2 - Protokół rekrutacyjny do projektu MKZ II
Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie MKZ II
Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu MKZ II
Załącznik 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania MKZ II
Załącznik 6 Oświadczenie o utrwaleniu i rozpowszechnianiu wizerunku uczestnika projektu MKZ II

Nabór uczestników na zajęcia on - line V edycji

W dniu 02 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on -line V edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".
Zajęcia on –line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".
Piąta edycja zajęć on -line rozpocznie się we październiku 2020 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

* żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,

* żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz

* żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,

* żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.


Regulamin

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy ZSLiT Wojnicz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa edycja V rok szkolny 2020_2021
Załącznik 1b Formularz zgłoszeniowy dostępność Regulamin rekrutacji i uczestnictwa edycja V rok szkolny 2020_2021
Załącznik 2 Protokół rekrutacji edycja V rok szkolny 2020_2021
Załącznik 3 Deklaracja uczestnictwa edycja V rok szkolny 2020_2021
Załącznik 4 Oświadczenie uczestnika edycja V rok szkolny 2020_2021
Załącznik 5 Zakres danych osobowych edycja V rok szkolny 2020_2021-1
Załącznik 6 Oświadczenie wizerunek edycja V rok szkolny 2020_2021
Lista zakwalifikowanych 

Nabór uczestników na zajęcia on - line IV edycji

w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II z obszaru: żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSLiT Wojnicz

W dniu 04 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line IV edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on – line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Czwarta edycja zajęć on - line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2019 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

 • żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSL i T Wojnicz
 • żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic Technikum w CKZiU Tuchów,
 • żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic Technikum w ZSP Żabno.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

WARSZTATY LETNIE 23.06.2019-28.06.2019

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje letnie warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu. Wymogi przetargowe i ograniczenia ze strony uczelni, na których będą prowadzone zajęcia w grupach wymuszają na nas dokładne przygotowanie się do rekrutacji uczniów na ww. warsztaty.

Warsztaty letnie odbędą się 23 – 28 czerwca 2019 r.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” uczeń może wybrać sobie dowolny obszar tematyczny, który go zainteresuje, z takim zastrzeżeniem iż, uczniowie którzy brali już udział w warsztatach mają prawo do ponownego udziału w warsztatach w tym samym obszarze tematycznym, jeżeli tematyka zajęć nie jest tożsama, dlatego uprzejmie proszę aby podczas rekrutacji uczniów w szkołach zwrócili Państwo uwagę czy dany uczeń brał już udział w warsztatach szczególnie w obszarach gdzie jest STARA TEMATYKA lub NIE OKREŚLONO TEMATYKI. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ w przypadku udziału ucznia na tym samym obszarze w tej samej tematyce pojawiają się koszty niekwalifikowalne co stanowi naruszenie zasad projektu, natomiast nie ma przeszkód aby uczeń, który brał już udział w warsztatach uczestniczył w zajęciach na innym obszarze lub na zajęciach gdzie pojawia się NOWA TEMATYKA.

OBSZARY:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:

informatyka (NIE OKREŚLONO TEMATYKI) – uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie:

chemia (NOWA TEMATYKA)

język angielski (KONTYNUACJA – NOWA)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA)

matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:

język angielski (NOWA TEMATYKA)

język niemiecki (NOWA TEMATYKA)

język francuski (NOWA TEMATYKA)

Uniwersytet Jagielloński:

matematyka (NOWA TEMATYKA)

biologia (STARA TEMATYKA)- uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

geografia (NOWA TEMATYKA)

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

Informatyka (NIE OKREŚLONO TEMATYKI)- uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

Fizyka (NIE OKREŚLONO TEMATYKI)- uprzejmie prosimy o rekrutację uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze

Politechnika Krakowska:

chemia (CZEŚĆ NOWA A CZĘŚĆ STARA) – uprzejmie prosimy o rekrutację w miarę możliwości uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w tym obszarze.

Dokumenty rekrutacyjne
Zgoda rodzica
Harmonogram warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

WARSZTATY WEEKENDOWE 26.04.2019-28.04.2019

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje wiosną 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych. Pragniemy poinformować i przede wszystkim zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w rekrutacji uczniów z Państwa szkół na wyżej wymienione warsztaty.

Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu. Wymogi przetargowe i ograniczenia ze strony uczelni, na których będą prowadzone zajęcia w grupach wymuszają na nas dokładne przygotowanie się do rekrutacji uczniów na warsztaty weekendowe.

Warsztaty weekendowe odbędą się w następującym terminie: 26.04.2019-28.04.2019 roku

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

 1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – informatyka (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA*)
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język angielski (NOWA TEMATYKA),
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedsiębiorczość (NOWA TEMATYKA), matematyka z elementami rachunkowości (NOWA TEMATYKA),
 4. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski (STARA TEMATYKA), język niemiecki (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA), język francuski (NOWA TEMATYKA),
 5. Uniwersytet Jagielloński – matematyka (NOWA TEMATYKA), biologia (NOWA TEMATYKA),rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (NOWA TEMATYKA-NOWY OBSZAR),
 6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka (STARA TEMATYKA), fizyka (NOWA TEMATYKA)
 7. Politechnika Krakowska – chemia (NOWA TEMATYKA/STARA TEMATYKA).

* NOWA TEMATYKA – oznacza realizację nowych scenariuszy zajęć przez uczelnię; STARA TEMATYKA – oznacza powtórkę tematyki z poprzednich edycji warsztatów.

Dokumenty rekrutacyjne
Zgoda rodzica
Harmonogram warsztatów
Formularz zgłoszeniowy

Nabór uczestników na zajęcia on - line III edycji

W dniu 03 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".
Zajęcia on –line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn, z obszarówżywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSL i T Wojnicz oraz z obszaru żywność i mechaniczno-mechatroniczny dlauczniów/ uczennic CKZiU Tuchów, prowadzone będą zajęcia w obszarach żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSPŻabno. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym. 
Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).

Regulamin rekrutacji na zajęcia on line MKZ 2018
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy edycja III rok szkolny 2018_2019
Zał. 2,3,4 Deklaracja i oświadczenia edycja III rok szkolny 2018_2019
Zał. 5 -Wzór protokołu rekrutacyjnego edycja III

Nabór uczestników na zajęcia on - line II edycji

W dniu 13 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line II edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Zajęcia on –line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Druga edycja zajęć on -line rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn, prowadzone będą zajęcia w ZSLiT Wojnicz w obszarach żywność i język angielski zawodowy oraz w CKZiU Tuchów w obszarach żywność i mechaniczno-mechatronicznym. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15 uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.  

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni) .

REGULAMIN REKRUTACJI on -line 2 edycja rok szkolny 2017_2018
Załącznik nr 1  Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu do edycji
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Załącznik nr 5 -Wzór protokołu rekrutacyjnego
Załącznik nr 6 Formularz zgłoszeniowy