Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Egzamin maturalny

Harmonogram egzaminów maturalnych 2024

Informacja FIN- o sposobie i organizacji egzaminu maturalnego 2024

Komunikat o dostosowaniach FIN

Komunikat o harmonogramie 2024 FIN

Komunikat o harmonogramie 2024 MATURA 2024

Komunikat o przyborach FIN 2024

Matura 2023

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Krakowie na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:
• w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Prosimy o zgłaszanie się w tym dniu 30 minut przed egzaminem.

Ważne formalności i terminy poprawkowe matury 2023 

Jeśli potrzebujesz i możesz poprawiać maturę w sierpniu 2023, najważniejsze są terminy:

  • ogłoszenie wyników matur – 7 lipca 2023, 
  • termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu  w terminie poprawkowym – do 14 lipca 2023. Oświadczenie złóż przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (najczęściej jest nim dyrektor szkoły),
  • egzamin poprawkowy – ustny: 21 sierpnia 2023 r.
  • egzamin poprawkowy – pisemny: 22 sierpnia 2023 r. godz. 9:00
  • wyniki matur poprawkowych: 8 września 2023 r.
  • odbiór świadectwa maturalnego: 8 września 2023 r.

Odpowiedni formularz oświadczenia możesz pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szukaj go na dole strony, jest oznaczony jako „załącznik 7”. 

Formalności i terminy matur poprawkowych dotyczą nie tylko tych, którzy uzyskali wynik negatywny, ale także tych, którzy chcą poprawić maturę, bo nie są usatysfakcjonowani jej wynikiem. 

Harmonogram egzaminów  maturalnych 2023

Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2022-2023 przystąpią do matury.

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022-2023.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Egzamin maturalny w formule 2023

Uwaga Absolwenci LO z lat 2004/2005 – 2013/2014

W 2019 r. egzamin maturalny w "starej" formule został przeprowadzony po raz ostatni. Absolwenci, którzy w 2019 r. nie zdali egzaminu w "starej" formule, będą zobowiązani od 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w "nowej" formule w pełnym zakresie.

Wszelkie informacje dotyczące procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdziesz na stronach www.cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl

Harmonogram egzaminów  maturalnych 2022

Arkusze maturalne

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie w 2022 r.

Wybrane wzory matematyczne

Wybrane wzory i stałe fizycznochemiczne